Oblíbené odkazy
Doménové jméno (zkráceně doména), které si pro svou prezentaci na internetu zvolíte, je z hlediska marketingu klíčové. Bude Vás provázet roky či desetiletí a zásadním způsobem ovlivní návštěvnost Vašich stránek a tím i vývoj a úspěšnost celého Vašeho podnikání. Jde o trvalou investici, doménové jméno na síti zůstává a s expanzí internetu jeho význam stále stoupá a jeho hodnota roste. Jméno domény by mělo být maximálně srozumitelné, nezaměnitelné a snadno zapamatovatelné. Také by mělo být lehce spojitelné s Váším projektem, výrobky či službami. Pro využití v prostředí českého internetu je nezbytné doménocé jméno s koncovkou .cz.

Je-li vhodné doménové jméno již obsazené, vyplatí se Vám jeho odkoupení. Snaha o hledání podobného volného doménového jména (alternativní koncovky, pomlčkové verze) totiž vede k nebezpečí záměny, které bude podporovat Vaši konkurenci, vlastnící vhodnější doménové jméno. Každé doménové jméno je unikátní a správný výběr vytváří image a posiluje značku.

Stejně jako kamenný obchod na rušné hlavní třídě v centru města, kvalitní doménové jméno přiláká mnohem více potencionálních zákazníků a zlepší pozici ve vyhledávačích. Investice do doménového jména je navíc jednorázová. Chtěli byste také vlastnit prestižní obchod v centru? V neustále dynamicky rostoucí a den ode dne důležitější internetové síti máte nyní jedinečnou šanci!

Shrnutí důvodů pro vlastnictví kvalitní domény:
  • zvyšuje návštěvnost internetové prezentace
  • efektivně vytváří image a posiluje značku
  • zlepšuje posize ve vyhledávačích
  • poskytuje konkurenční výhodu
  • význam i hodnota neustále stoupá
  • poskytuje prestižní adresu na internetu
  • jednorázová investice, bez dalsších poplatků
Doménové jméno bude prodáno nejvyšší obdržené nabídce. Zašlete nám tedy prosím konkrétní cenovou nabídku. Při tvorbě ceny vezměte v potaz kvalitu a strategickou hodnotu doménového jména, které Vás bude kvalitně prezentovat i několik desetiletí a podstatnou měrou rozhodne o Vašem úspěchu v podnikání. Při prodeji Vám zaručujeme rychlé a seriózní jednání. Na neadekvátně velmi nízké nabídky však bohužel z časových důvodů nemůžeme reagovat. V případě Vašeho zájmu nás prosím kontaktujte. Jsme Vám k dispozici i pro případné dotazy a konzultace. Investice do kvalitního doménového jména se Vám rozhodně vyplatí.

Nabídkový formulář pro doménu: Television.cz

Jméno a příjmení:
Váš e-mail:
Telefon:
Navrhovaná cena (Kč):
Ověření: CAPTCHA code
Poznámka:
Specifickým řešením řetězce pro zajištění živého televizního vysílání je mobilní technika určená k pořízení a dopravě signálu z míst mimo studia televizní společnosti, např. z místa sportovního zápolení. Taková technika je souhrnně nazývána přenosovou technikou. Patří k ní v první řadě přenosové vozy (někdy též OB-van z angl. OB=Outdoor Broadcasting), obsahující zabudovanou obrazovou režii, zvukovou režii a pracoviště technické kontroly. Takové rozsáhlé pracoviště je úsporně zabudováno v kamionech či upravených autobusech. Velké přenosové vozy disponují i takzvanými doprovodnými technickými vozy s veškerou potřebnou technikou (kamery, stativy, kabely), záložními zdroji el. energie (dieselagregáty) a se zázemím pro technický personál. Nezbytným doplňkem řetězce přenosové techniky je zařízení zajišťující dopravu vyrobeného signálu na odbavovací pracoviště televizní společnosti, odkud je po přidání vysílacího loga televize signál přímo vysílán k divákům. Technologicky nejstarším a dosud užívaným principem je ENG (Electronic News Gathering) - dočasně zbudovaný přímý pozemní mikrovlnný spoj (tzv. „skok“) buď přímo na přijímací anténu na budově televize, nebo na přijímací anténu specializované firmy provozující transportní audiovizuální síť a dopravující signál až do budovy televize. Organizačně nejjednodušším avšak dražším principem je SNG (Satellite News Gathering) - operativní a dočasně zbudovaný mikrovlnný skok na satelitní transpondér (převaděč), ze kterého putuje signál zpět k Zemi do budovy televize. Tato technika je naprosto nezávislá na místě, odkud má být přenos uskutečněn a nevyžaduje žádnou složitou předchozí přípravu a proto je využívána nejčastěji pro potřeby aktuálního zpravodajství. Moderní a progresivní metodou využitelnou v místech s častým opakováním televizních přenosů (sportoviště, budova parlamentu…) je digitální přenos signálu zakódovaného do MPEG streamu pomocí datové sítě (VPN linka), technologicky blízké přenosu videa po internetu. Všechny tyto transportní přenosové technologie bývají instalovány do speciálně uzpůsobených vozidel (ENG vůz, SNG vůz, MPEG vůz). Mezi další doplňkové technologie přenosové techniky je možno zařadit například specializované pracoviště pro tvorbu grafiky - typicky pro okamžité generování výsledkových listin, informací o stavu utkání, času apod. Jiným případem specializované techniky může být další přenosový vůz zpracovávající signály z bezdrátových kamer (tzv. on-board kamery), umístěných například v závodních vozidlech, v konstrukci hokejové branky, v helikoptéře nad závodní dráhou atd. Speciálním případem přenosové techniky jsou vozy uzpůsobené pro operativní aktuální zpravodajství. Nejčastěji to bývají SNG vozy velikosti větší dodávky vybavené standardně jednou zpravodajskou kamerou, střižnou pro sestavení reportáže a základní obrazovou i zvukovou režií pro odbavení připraveného příspěvku a živý střih vstupu reportéra. SNG technologie je zabudována ve voze (vysílací zařízení) a satelitní parabolická anténa složená ve střešní nástavbě je schopna se samostatně hydraulicky vyklopit a plně automaticky nastavit pro přenos na vybraný telekomunikační satelit. Samozřejmým doplňkem je malý dieselagregát, technologie pro komunikaci s režií vysílání v budově televize, komunikační systém s technickým dispečinkem satelitní telekomunikační společnosti a přijímací zařízení pro kontrolní příjem vysílaného signálu (běžná TV anténa či set top box a TV přijímač). Vysíláním ze záznamu se rozumí vysílání audiovizuálních materiálů, které nejsou pořízeny živě, tedy např. filmy, magazíny, reklamy apod. Jednotlivé pořady jsou uloženy buď na vysílacích kazetách, nebo jako datové soubory v odbavovacím počítači na odbavovacím pracovišti. Postupné startování a ukončování jednotlivých pořadů zajišťuje odbavovací počítač podle předem zadaného přesného seznamu (playlistu). Obrazová ani zvuková režie zde není potřeba, neboť všechny předem připravené pořady musí být nejen po obsahové, ale především také po technické stránce předem absolutně zkompletovány a zkontrolovány. Odbavovací pracoviště tedy provádí jen průběžnou obecnou technickou kontrolu.